ASSESSMENT A DEVELOPMENT CENTRE

„Účelem života je poznání a rozvoj vlastní osobnosti.

S čím Vám mohu pomoci?

Komplex zkoušek (individuální MS, skupinové aktivity, případové studie, psychodiagnostika), při kterých jsou účastníci pozorováni. Slouží k posouzení slabých a silných stránek osobnosti, předpokladů pro výkon pozice, k výběru správných lidí na správná místa.

Slouží dále k navržení rozvojového programu, využití potenciálu, zmapování skupinové dynamiky


Principy

  • vícero očí (více pozorovatelů)
  • různý úhel pohledu (různé modelové a testové situace)
  • sledování změn v čase (doba trvání 1 – 2 dny)


Jak to probíhá?

  • stanovení klíčových kompetencí se zadavatelem
  • vypracování záznamových archů pro pozorování
  • určení externích a interních assesorů
  • samotný projekt 1 – 2 dny trvání
  • závěrečná zpráva s doporučením
  • zpětná vazba účastníkům a zadavateli