INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ A TERAPIE

„Buď tím kým jsi a ne tím, kým tě chtějí mít.“.

S čím Vám mohu pomoci?

  • Trápí Vás negativní myšlenky „nemůžete vypnout“
  • Trápí Vás negativní emoce: míváte obavy, úzkosti, fobie, pocity viny, nezvladatelný vztek, často býváte smutný/á, máte pocit, že život nestojí za nic
  • Nevěříte si, máte sklon k podceňování se, trpíte trémou
  • Máte sklon řešit problémy alkoholem, drogami
  • Nemůžete spát, trpíte bolestí hlavy, migrénou
  • Potřebujete porozumět sám/sama sobě
  • V podstatě se Vám nic neděje, ale chcete prožívat život hlouběji a smysluplnějiJak vám mohu pomoci?

Terapie je především velmi citlivě vedený rozhovor, jehož cílem je, aby se klient cítil bezpečně, přijímán a nehodnocen a v tomto prostředí se mohl uvolnit potenciál pro řešení problémů, se kterými přichází. Důležité je, aby si každý našel svoji cestu, protože po ní se mu potom půjde nejpohodlněji. Je pro mne důležité, aby si každý našel svoji schopnost žít svůj život nezávisle na ostatních a zároveň zodpovědně


každý člověk si zaslouží být milován, jenom pro to, že je

přijmout lidi takové jaké jsou je jeden z největších darů


Při práci rovněž využívám PBSP struktur . Cílem této metody je pomoci klientovi objevit jeho vzpomínky, emoce a postoje z minulosti, které jsou usazeny v současných prožitcích a brání mu úspěšně zvládat to, co se děje v jeho současném životě. Tato metoda směřuje k uspokojení potřeb, které nebyly v minulosti naplněny. Pomáhám klientovi spojit se s tím, co probíhá v jeho těle, emocích a myšlenkách, když čelí některým problémům v současnosti, a sledujeme, kdy v minulosti se s podobnými reakcemi setkal, hledáme nenaplněné potřeby a vytváříme a ukládáme „novou mapu“ prostřednictvím uspokojení nenaplněných potřeb.


svoji přítomnost žijeme optikou minulosti


Zvláště u úzkostných klientů se mi velmi osvědčuje nácvik správného dýchání a relaxačních techniky


uvolněním těla, uvolňujeme mysl a naopak